Park "Kijk in de Pot"

Men zal zich maar met moeite kunnen voorstellen dat “Kijk-in-de-pot”, tegenwoordig een stadspark, eens een gebied was waar hevig werd gevochten. Vroeger was “Kijk-in-de-pot” een exercitieterrein dat deel uit maakte van de militaire gronden die zich uitstrekten van de Zeekant tot de spoorlijn bij wachtpost XIII. Omstreeks 1921 is het deel tussen de Antwerpsestraat en de Prins Bernhardlaan met woningen bebouwd. Ook Plein XIII verloor zijn militaire bestemming. Sinds 1903 worden er harddraverijen gehouden op “Kijk-in-de-pot”. De eerste harddraverijen die door Concours Hippique werden georganiseerd, waren korte competities die tussen hoveniers, boeren en andere paardenbezitters uit de regio gehouden werden. Er was nog geen officiële renbaan, die werd pas in 1952 aangelegd. Slechts tweemaal is afgeweken van het terrein “Kijk-in-de-pot”: in 1904 werd op het terrein Plein 13 een concours gehouden. In 2000 werd uitgeweken naar terrein Noordland vanwege de herinrichting van het stadspark op “Kijk-in-de-pot”.